สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม Mahidol Day of Service การทำดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566 นักศึกษาและสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ Mahidol Day of Service 2566 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายนของทุกปี เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
ซึ่งนำโดยนายณัฐวุฒิ เพิ่มต่อศักดิ์ ประธานโครงการ และนายสิรภพ ธารีศรี รองประธานโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยสโมสรนักศึกษาได้เชิญชวนนักศึกษาที่มีจิตอาสา Mahidol Volunteer เข้าร่วมทำกิจกรรมด้วยการทำความดีในรูปแบบของตนเอง การทำดีด้วยหัวใจ เป็นการรวมจิตใจและต้นแบบงานจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น การบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน การปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ เช่น ด้านทักษะกีฬา ทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี