ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 นำโดยนายอนุชิต ชื่นชมภู รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านนโยบายและปฏิบัติการดิจิทัล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และนางสาวจรัญญา บุรพรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (Chememan) โดยคณะผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานวิทยาเขตกาญจนบุรี และรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี และในโอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี และพื้นที่โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน