การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาร่วมกับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางด้านความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนบุรีวิทยา นำโดยอาจารย์ไชยพร มะลิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา และอาจารย์สมศักดิ์ มงคลเจริญ ที่ปรึกษาโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ ในการประสานความร่วมมือ จัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี