นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา MOECO Scholarship 2024

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) นำโดย Mr. Ken Takagi General Manager of Bangkok Office ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้นักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เข้ารับมอบทุนสนับสนุนการศึกษา MOECO Scholarship 2024 จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. น.ส.เปรมิกา สมถวิล ชั้นปีที่ 4
2. น.ส.ศุภาพิชญ์ หอมละเอียด ชั้นปีที่ 4
3. น.ส.นฤมินทร์ รัตน์ประโคน ชั้นปีที่ 3
4. น.ส.พิชามญชุ์ บัวหนู ชั้นปีที่ 2
ซึ่งทุนการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อนำความรู้ความสามารถนำมาพัฒนาสังคม และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ห้อง Sora Room ชั้น 3