งานเดิน-วิ่งการกุศล “MUKA Run 2023”

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเดิน-วิ่งการกุศล “MUKA Run 2023” และคุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล “MUKA Run 2023” ซึ่งประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ประเภท Fun Run 3 กิโลเมตร, Mini Marathon 10 กิโลเมตรและ Half Marathon 21 กิโลเมตร รวมทั้งประเภท Charity Run โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสนับสนุนทุนการจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอไทรโยค และร่วมสมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนการดำเนินการจัดงาน “MUKA Run 2023” อาทิ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ SCGP, บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP, บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, ศูนย์การค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี, บริษัท วี อี จำกัด, เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์, ปลาสวรรค์ตราทาโร และ Royal-D Energy gel จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี