กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร วิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สานสัมพันธ์วันปีใหม่ วิทยาเขตกาญจนบุรี” โดยนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว งานบริหารและทรัพยากรบุคคลและงานเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการจับสลากของขวัญจากผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี