กิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 6 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 พร้อมกล่าวอวยพรปีใหม่และร่วมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม Co-working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม