ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสได้รับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประแทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประแทศไทย โดยมีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรีที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอภัสรา ทองหล่อ นักศึกษาประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท ภายใต้กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565