กิจกรรม Open House “เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูมณีกาญจน์ 66” นิทรรศการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม ล้ำเทคโนโลยี รักษ์วิถีแห่งความเป็นไทย” ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วันที่ 5 มีนาคม 2567 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Open House “เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูมณีกาญจน์ 66” นิทรรศการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม ล้ำเทคโนโลยี รักษ์วิถีแห่งความเป็นไทย” และในโอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี