โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ระยะสั้น) ด้านวิชาการ ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 17 – 28 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Michiko Takagaki Director, Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University ให้การต้อนรับและอวยพรให้นักศึกษาจากวิทยาเขตกาญจนบุรีให้ได้รับประโยชน์และความรู้จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น