กิจกรรมสงกรานต์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 3 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมสงกรานต์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีขบวนแห่พระพุทธรูป และพิธีสรงน้ำพระพุทธ พร้อมด้วยการจัดพิธีรดน้ำขอพรคณาจารย์ กิจกรรมตลาดนัด MUKA HUB และการแสดงดนตรีสด(Powerful Band) โดยมีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรรม ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี