ส่วนงาน: สาขาวิชาบัญชี
โทร: 034-585058
E-Mail: wittaya.ekw@mahidol.ac.th

Wittaya Ekwirunphon
อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร


ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญ

ฝึกอบรม

Most Recent Conference

กำลังดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

Most Recent Articles from Scopus