กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจาก University of York ประเทศอังกฤษ

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Hal Agar นักศึกษาต่างชาติจาก University of York ประเทศอังกฤษ ซึ่งเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและด้านวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในโอกาสนี้ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้แนะนำข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกและการใช้ชีวิตภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้อง Co-Meeting Space อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี