กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ MUKA-HBNU “Global Entrepreneurial Co-work 2023” จาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Youngjo Byun คณะบุคลากรและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ที่เข้าร่วมกิจกรรม Global Entrepreneurial Co-work 2023 ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ ร่วมกับสถาบันชั้นนำด้านการเป็นผู้ประกอบการ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ราย ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และในระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี