รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 5 (MU-Direct Admission) ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566

1. รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

2. เข้าระบบยืนยันสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

ยืนยันสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ระบบปิดเวลา 15.00 น.)

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบยืนยันสอบสัมภาษณ์

หรือ สแกน QR-Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

3. สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 5 (MU-Direct Admission)

เข้ากลุ่ม Line เพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
โทรศัพท์ (034)585-058 ต่อ 2102, 2104 หรือ
โทร. 08-6377-9947 (ในวันและเวลาราชการ)