การประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรไทยจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กรมทรัพยากรธรณี กับ Institute of Geophysics, China Earthquake Administration(IGP CEA) และ Gansu Earthquake Agency(GEA)

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี, อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือในด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรไทย-จีน ร่วมกับนายศุภวิชญ์ ยอแสงรัตน์​ นักธรณีวิทยา​ชำนาญการ​พิเศษ​ และดร.วีระชาติ วิเวกวิน นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี กับ Mr.Yuan Jiahao, Institute of Geophysics, China Earthquake Administration(IGP CEA) และ Mr.Zin Changjiang, Gansu Earthquake Agency(GEA) ในโอกาสนี้ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อความร่วมมือด้านธรณีวิทยาในอนาคตต่อไป