กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในงานวันวิชาการ “เปิดโลกทัศน์อย่างสร้างสรรค์ สุขสำราญกับการเรียนรู้“ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในงานวันวิชาการ “เปิดโลกทัศน์อย่างสร้างสรรค์ สุขสำราญกับการเรียนรู้“ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ และให้คำปรึกษาในการสมัครเรียน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุทธิชัย อวยชัย หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี