วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี “มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี”

วันที่ 18 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 26 ปี วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 เมษายนของทุกปี โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีสงฆ์โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และบุคลากรที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมบุคลากรที่ได้รับรางวัล และในโอกาสนี้ได้กล่าวอวยพรให้กับบุคลากรเนื่องในวันสงกรานต์ 2567 (วันขึ้นปีใหม่ไทย) โดยมีกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งบุคคลทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ การร่วมรับชมนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์ “Virtual Exhibition” นิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำ 26 ปี วิทยาเขตกาญจนบุรี และกิจกรรมร่วมโพสต์ภาพแห่งความทรงจำในอดีต ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ใน Facebook เป็นต้น