ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยวิทยาเขตกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสผลงานวิจัยได้รับรางวัล “Trends in Sciences Best Paper Awards 2023” จากวารสาร Trends in Sciences