ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ Dr. Richard Friend จาก University of York สหราชอาณาจักร พร้อมด้วยทีมนักวิจัยร่วม
เนื่องในโอกาสได้รับทุนสนับสนุน University of York – Mahidol Seed Grant ประจำปี 2567 จากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อดำเนินโครงการ The Wasteshed: an Interdisciplinary Approach to Waste Governance