ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการจาก Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University, Japan

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Michiko Takagaki Director, Center for Environment, Health and Field Sciences, Chiba University, Japan เพื่อหารือความร่วมมือในการสมัครเข้าร่วม Sakura Science Exchange Program โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมหารือ ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี เช่น พิพิธภัณฑ์พืชที่เก็บรวมรวมข้อมูลแบบธรรมชาติและแบบดิจิตอล