กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับนายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงาน จากโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการซึ่งได้ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPRel และพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ โดยนายเมธี วิบูลย์เขียว หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และบุคลากรงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ESPRel เช่น ห้องปฏิบัติการ XRF, ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางอาหาร พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี