กิจกรรมต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of fisheries Guru Anged Dev Veterinary and Animal Sciences University, Panjab ประเทศอินเดีย นำโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ให้การต้อนรับ Dr. Nilesh Prakash Nirmal Global Talent Researcher และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of fisheries Guru Anged Dev Veterinary and Animal Sciences University, Panjab ประเทศอินเดีย นำโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร และหารือความร่วมมือในอนาคต ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก พิพิธภัณฑ์ธรณี และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น