ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร. อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณะ ในโอกาสนำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี ห้องพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก และพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์