มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Prof. Hirokazu Higuchi และ Mr. Shunta Kimura จาก Graduate school of Agriculture, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ธรณี เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกัน ณ ห้องประชุม Co-working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม